Souhlas se zpracováním osobních údajů

Potvrzením zaškrtávacího pole uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti AUTO FRANEK s.r.o., se sídlem Karlická 1438, 252 28 Černošice, IČO: 14258862, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: C 362621 (dále jen „Společnost“) jako správci osobních údajů pro nabízení služeb Společnosti a zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a službách, a to prostřednictvím newsletteru a jiných obchodních sděleních k propagaci Společnosti.

Beru na vědomí, že Společnost bude zpracovávat moji e-mailovou adresu, jméno a příjmení, telefon, a to po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu nebo do doby odvolání souhlasu.

Potvrzuji, že uděluji souhlas svobodně a byl/a jsem před udělením informován o tom, jak Společnost zpracovává mé osobní údaje, a to včetně souvisejících práv, prostřednictvím Oznámení o zpracování osobních údajů umístěné na internetových stránkách Společnosti.

Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu kdykoliv bezplatně odvolat zasláním e-mailu na adresu servis@autofranek.cz nebo prostřednictvím odkazu zasílaného pro tyto účely v obchodních sdělení. Odvolání souhlasu však nebude mít dopad na předchozí zpracování osobních údajů.

Přejít nahoru